YALANIN FERT VE TOPLUM HAYATINA ZARARLARI

gkn shn Şubat 18, 2013 1
YALANIN FERT VE TOPLUM HAYATINA ZARARLARI

YALANIN FERT VE TOPLUM HAYATINA ZARARLARI

    

 

     Muhterem Müslümanlar!

İyiliğin, huzur ve mutluluğun temeli doğ­ruluktur. Fert, aile ve toplum hayatının inti­zamı da, doğrulukla mümkündür. Doğrulu­ğun olmadığı yerde huzur, sükun ve mutlu­luktan eser kalmaz; dolayısıyla, hiçbir ilerle­me de olmaz. Bir aile içinde doğruluk olmaz­sa, o ailenin fertleri arasında ülfet, muhabbet, huzur ve güvenin varlığından söz edilemez. Yalan söyleyeni çok olan bir toplumdan ifti­ralar, düşmanlıklar ve anlaşmazlıklar hiç ek­sik olmaz.

    

      Aziz Müminler!

Aleyhimize bile olsa nefsimizi doğru söy­lemeye alıştırmalı, çocuklarımıza hakikati konuşmanın büyük bir fazilet olduğu öğretil­melidir. Sahip olunacak şeref ve meziyetin ve de başarının bu yolla kazanılacağı misallerle anlatılarak yalancılığın çok kötü bir huy olduğu onların zihinlerine yerleş­tirmelidir. Yalan, insanların birbirine düşme­sine, toplumdaki ahengin bozulmasına sebep olduğu için çok çirkin bir iş olarak kabul edilmiştir. Dinimiz, yalan söylemeyi haram kılmış, dünyada da ahirette de huzur, mutlu­luk ve kurtuluşun doğru söylemekte olduğu­nu bildirmiştir. Nitekim hutbemin başında okuduğum hadis-i şeriflerinde Peygamber Efendimiz: “Münafığın alameti üçtür: Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman sözünde durmaz, kendisine bir şey emanet edildiği zaman emanete hıyanet eder (1) bir başka hadis-i şeriflerinde, “Yalan ile iman bir arada dura­maz.” (2) buyurarak mümine yalanın yakışmayacağını vurgulamıştır.

 

Kişi yalan söylediği zaman, yalanının er geç meydana çıkacağını bilmelidir. Atalarımız; “Yalancının mumu yatsıya kadar yanar” derken ne güzel söyle­mişlerdir. Çünkü yalan, sahibini utandırır. Kişinin yalancı olduğu bir kere anla­şılınca, söylediği doğru sözlere de artık kimse inanmaz.

 

Peygamberimiz (s.a.s.) şöyle buyuruyor­lar: “Doğruluktan ayrılmayın. Çünkü doğru­luk insanı iyiliğe, iyilik de cennete götürür. Yalandan kaçının. Zira yalan, insanı kötülü­ğe, kötülük de cehenneme götürür. İnsan, ya­lan söyledikçe, Allah indinde yalancı diye yazılır.” (3)

 

     Değerli Mü’minler!

Hutbemi başta okuduğum âyet mealiyle bitiriyorum: “Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakının ve doğru söz söyleyin. Böyle davranırsanız, Allah işlerinizi düzeltir ve günahlarınızı bağışlar. Kim Allah ve Resûlüne itaat ederse, büyük bir kurtuluşa ermiş olur.”(4)

 

 

—————————————————————————————————–

 

 

1- Buhari, İman, 2/24 (1/14)

2- Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/5, H. No: 2393.

3- Riyazu’s-Salihîn, 1/85, H. No: 54.

4- Ahzab, 70-71.

 

 

 

Redaksiyon: Ankara Müftülüğü İl Hutbe Komisyonu

 

 

1 Yorum »

  1. ULDUZ Şubat 19, 2013 at 11:58 am -

    selam boyle iyi seyler duydukca,dinledikce insanin ici oyle ferahliyorki…