ÜÇ AYLAR VE REGAİP

gkn shn Şubat 21, 2013 Yorumlar Kapalı
ÜÇ AYLAR VE REGAİP

ÜÇ AYLAR VE REGAİP

           Muhterem Müslümanlar!

Dinî hayatımızda “Üç Aylar” olarak bilinen feyizli ve bereketli maneviyat mevsimine girmek üzereyiz. Üç Aylar, kamerî aylardan Recep, Şâban ve Ramazan aylarıdır. Bu mübârek aylardan birincisi olan Receb’in mânevî değerine, Kur’an-ı Kerim’de şöyle işaret buyrulmuştur:

 

 “Allah’ın gökleri ve yeri yarattığı günkü yazısına göre ayların sayısı onikidir. Bunlardan dördü haram aylarıdır.Bu,  dosdoğru bir nizamdır. Öyleyse o aylar içinde kendinize yazık etmeyin…” 1 Bu Âyet-i Kerime’de işaret buyrulan “haram ayları”nın Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep ayları olduğunu Peygamberimiz (s.a.s.) şu hadis-i şerifleriyle açıklamışlardır:

 

“Muhakkak ki zaman Allah’ın yarattığı günkü şekliyle olup akıp gitmektedir. Sene oniki aydır. Onlardan dördü haram aylardır. Bunlardan üçü peşpeşedir: Zilkade, Zilhicce, Muharrem, bir de Recep ayıdır.”2

 

Bir başka hadis-i şeriflerinde Sevgili Peygamberimiz; “Recep Allah’ın, Şaban benim, Ramazan ise ümmetimin ayıdır.” 3 buyurmuştur. Recep Ayı, gerek İslam’dan önce gerekse İslam’dan sonra mukaddes bilinen bir aydır. İslam dini gelmeden önce, bu ay girer girmez, Arap kabileleri arasında harp etmek, baskın ve çapulculuk yapmak yasaklanır, herkes kendisini bu ayda güven içinde hissederdi. İslam geldikten sonra da bu aya olan hürmet devam ettirildi.

Bu aylar İslam Ümmeti için sevinç, bereket ve mağfiret aylarıdır. Bu aylar içinde bulunan; Regaip, Miraç, Beraat ve Kadir geceleri, Rabbimizin affının ve lütfunun yağmur gibi insanlığa Rahmet olarak indiği mübarek zaman dilimleridir. Bunun içindir ki Peygamberimiz (s.a.s.) Üç Ayların ilki olan Recep ayına kavuştukları zaman, şu duayı yapmış ve bizlere de böyle dua etmeyi öğretmiştir: “Allah’ım! Bize Recep ve Şaban aylarını mübarek kıl ve bizi Ramazan ayına ulaştır.”4

Sevgili Peygamberimiz (s.a.s.) Recep ayında çok dua eder, namaz kılar, oruç  tutar, iyiliklerin her çeşidini yapar, sadaka vermeye özen gösterirdi.

 

Aziz Cemaat!

            Recep ayının ilk Cuma gecesi yani 25 Haziran perşembeyi cumaya bağlayan gece Regaip Kandilidir.

Regaip Kandili, Allah Teâlâ’nın kullarına bol bol bağışta bulunduğu, az ibadetlerine karşılık çok sevap verdiği rahmet gecesidir. Regaip gecesi, duaların kabul edileceği ve isteyen kullarına Cenâb-ı Hakk’ın ihsan ve ikramını bol bol vereceği mübarek bir gecedir.

Bu geceyle ilgili bir hadis-i şeriflerinde Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuşlardır:

         

            “Beş gece vardır ki onlarda yapılan dualar reddolunmaz; Recep ayının ilk cuma gecesi olan Regaip Kandili, Şaban ayının on beşinci gecesi olan Berat Kandili, Cuma gecesi, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı geceleridir.” 5

 

             Değerli Müslümanlar!

             Mağfireti bol ve bereketli olan bu aylar ve kandil gecelerini çok iyi değerlendirmeliyiz.  Kur’an okuyarak, namaz kılarak, tövbe ederek bu gecelerden nasibimizi almalıyız. Birbirimize dua etmeli, kalbimizi kin, haset gibi kötü duygu ve düşüncelerden arındırmalıyız. Nefsimizi hesaba çekmeli, bizi Cenab-ı Hakk’a yaklaştıracak güzel ve salih ameller kazanmanın gayreti içinde olmalıyız.

Kandiliniz mübarek,  ibadetleriniz makbul olsun.

 

           Hazırlayan: Hülya KOÇ / İl Vaizi

    Redaksiyon: İl Müftülüğü Hutbe Komisyonu

 

 

1. Tevbe, 36.

2.  Ahmed b.Hanbel, Müsned, c. 5, s. 37, 73.

3. Aclûnî, Keşfü’I-Hafâ, c. l, s. 423, Hadis No:1358.

4. Ahmed b. Hanbel, Müsned, c. l, s. 259;

5. Beyhaki, Sünen, Şuabül-İman,  3/342

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.