TİCARET AHLAKI

gkn shn Şubat 11, 2013 Yorumlar Kapalı
TİCARET AHLAKI

TİCARET AHLAKI

 

Muhterem Müslümanlar!

Dinimiz, helal kazanca büyük önem vermiştir. Helal kazancın yollarından birisi de ticarettir. Bundan dolayıdır ki diğer Peygamberler gibi Hz. Muhamed (s.a.s)’de, kendisine peygamberlik gelmezden önce Mekke’de ticaret yapmış, zaman zaman ülke dışına ticari amaçlı seferlere çıkmış ve hayatının her alanında olduğu gibi, ticari alanda da doğru sözlü ve dürüst kişiliği nedeniyle “Muhammedü’l-Emîn” yani “güvenilir” diye anılmıştır.

“Doğru ve güvenilir tüccar, (ahirette) peygamberler, sıddîklar ve şehitlerle beraberdir.”(1) buyurarak, müminlerden dürüst ticaret yapmalarını istemiş; kendisine hangi kazancın daha üstün olduğunu soranlara ise; “Kişinin elinin emeği ve dürüst yapılan alışveriştir.”(2) şeklinde cevap vermiştir.

 

Değerli Mü’minler!

Muâsır medeniyete ulaşmış ileri ülkelerin en belirgin özelliklerinden birisi de; güçlü bir ekonomi ve ticari hayata sahip olmalarıdır. Ticaret hayatında başarılı olmanın kuralı ise, dürüst ve ahlaklı olmaktır. Dürüst çalışan ve ticaret ahlakına uyan her tüccar, başarılı olur.

Aziz Kardeşlerim!

            Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’de, geçmiş milletlerin çöküş ve yıkılış nedenleri arasında ticari ahlaksızlık ve haksızlıkların önemli bir yer tuttuğu görülmektedir.(3) Peygamberimiz (s.a.s.) Efendimiz de birçok hadis-i şerifinde bu konuyu önemle vurgulamıştır. Nitekim, bir hadis-i şerifinde: “Ey ticaret erbâbı! Sizler bizden önce gelip geçen milletleri helâk eden ölçü ve tartı işini üzerinize almış bulunmaktasınız.”(4) Başka bir hadis-i şerifinde,“Kıyamet gününde Allah, yalan yere yemin ederek ticaret yapan kişilerle konuşmayacak, yüzlerine bakmayacak ve onları affetmeyecektir.”(5) Hutbemin başında okuduğum hadis-i şeriflerinde ise, “Bizi aldatan bizden değildir.”(6) buyurmuşlardır.

Öyle ise, eğer ticaretle meşgul oluyorsak,  ahlaklı ve dürüst ticaretin önemini aklımızdan çıkarmamalıyız.

Hutbemi, başta okuduğum Mutaffifîn suresinin şu âyet mealleri ile bitirmek istiyorum: “Alışverişlerinde hile yapanların vay haline! Onlar insanlardan bir şey ölçüp aldıkları zaman tam ölçerler. Fakat kendileri onlara bir şey ölçüp, yahut tartıp verdikleri zaman eksik ölçüp tartarlar.”

 

Hazırlayan   : Yusuf ACAR

Ankara İl Vaizi

 

Redaksiyon  : İl Müftülüğü Hutbe Komisyonu

————————————————————

  1. Tirmizi, Büyü, 4, İbn Mace, Ticarat1
  2. Ahmet B. Hanbel, Müsned, Çağrı Y. 2. bask. III,466, IV,141
  3. Hud, 11/84-95, Şuara:26/176-189, Rahman:55/9, İsra:17/35
  4. Tirmizi, Büyü.9(1217)
  5. Buhari, Büyû 19, 22, 44, 46, Müslim, Büyû, 47, (532)
  6. Müslim, İman 171; Tirmizi, Büyû 5, (1211)

Comments are closed.