Tahıyyat Duası

admin Şubat 3, 2013 Yorumlar Kapalı
Tahıyyat Duası

 

Namazda oturuş haline, tahiyyât denir

tahiyyat-duasi

 

Türkçe okunuşu: “Ettehıyyâtü lillâhi ve’s-salevâtü ve’ttayyibâtü esselâmü ‘aleyke eyyühennebiyyü ve rahmetüllâhi
ve berakâtühû esselâmü ‘aleynâ ve ‘alâ ‘ıbâdi’l-lâhi’s-sâlihîn.
Eşhedü en lâ ilâhe illallâhü ve eşhedü enne Muhammeden ‘abdühû ve rasûlüh.”

Anlamı: “Her türlü kavlî, bedenî ve mâlî ibâdetler Allâh’a mahsustur. Ey Peygamber, selâm ve Allah’ın rahmetiyle bereketleri senin üzerine olsun ve selâm bizlere ve Allâh’ın sâlih kullarına olsun. Ben şehâdet ederim (yakînen bilirim) ki, Allâh’tan başka hiçbir ilâh yoktur. Ve şehâdet ederim ki Hazret-i Muhammed Allah’ın kulu ve Resûlüdür.” (Ebû Davud, Salât, 182. I, 591)

Peygamberimiz ashabına (dost ve arkadaşlarına) namazda oturdukları vakit “ettahiyyâtü” okumalarını öğretti Bu tahiyyât, Hz Muhammed’in (s) Miraç gecesinde Yüce Allah ile yaptığı selâmlaşmasıdır O gece Peygamberimiz Allah’a selâmlarını şöyle arz etti:

“Selamet, rahmet ve tüm güzellikler Allah içindir” Yüce Allah şöyle karşılık verdi:

“Ey Peygamber, Allah’ın rahmeti, bereketi ve selamı üzerine olsun” Hz Muhammed bunun üzerine şöyle dedi:

“Selam olsun bize ve Allah’ın tüm iyi kullarına”

Yukarıda yazılan Ettahiyyâtü duası yaygın okunuşa göredir Bazı cümleleri farklı şekillerde de Peygamberimizden nakledilmektedir Bunların hepsi de anlamları çok yücedir ve Peygamberimizden sağlam yollarla nakledilmişlerdir

Üç ve dört rekatlı farzlar ile müekket sünnetlerde “tahiyyat” duası okunduktan sonra kıyama kalkılır, üç rekatlı namazlarda üçüncü rekatın sonunda dört rekatlı namazlarda dördüncü rekatın sonunda oturulur, “tahıyyat” duası okunur, peşinden “salli ve barik duaları” okunur.

Comments are closed.