umre »

İhsar ve Fevat Nedir ?

İhsar ve Fevat Nedir ?

admin Şubat 5, 2013 Yorumlar Kapalı

A) İHSÂR İhsâr, hac veya umre yapmak üzere ihrama girdikten sonra, herhangi bir sebeple tavaf ve vakfe yapma imkânının ortadan kalkması demektir. Bunlardan herhangi birini yapma imkânı olursa, ihsâr gerçekleşmez. Hanefîler’e göre düşmanın engellemesi,

Read More »
Hac ve Umrenin Cinayetleri ? Cinayetin Anlamı ? Ceza ve Kefaretleri

Hac ve Umrenin Cinayetleri ? Cinayetin Anlamı ? Ceza ve Kefaretleri

admin Şubat 5, 2013 Yorumlar Kapalı

A) CİNAYETİN ANLAMI İhramlı iken Harem bölgesinde yapılması yasak olan şeylerin yapılmasına cinayet denir. Cinayet cezayı gerektirir. Hac veya umrede vâcip olan menâsikten birinin mazeretsiz olarak terkedilmesi veya zamanında yapılmaması da ceza gerektirmesi bakımından

Read More »
Hac ve Umre ile ilgili Kurbanlar

Hac ve Umre ile ilgili Kurbanlar

admin Şubat 5, 2013 Yorumlar Kapalı

A) Hedyin Mahiyeti Hac ve umre menâsikiyle ilgili olarak kesilen kurbanlara hedy denir. Hedy, Kâbe’ye ve Harem bölgesine hediye olmak üzere kesilen kurban demektir. Kurban bayramı dolayısıyla kesilen kurbanlara ise udhiyye denir. Mükellefiyet yönünden

Read More »
Hac ve Umrenin Yaplışı

Hac ve Umrenin Yaplışı

admin Şubat 5, 2013 Yorumlar Kapalı

Hac ve Umrenin Yapılışı a) Hac ve umre menâsiki ihrama girmekle başlar. İhrama girmeden önce tırnaklar kesilir, koltuk altı ve kasık kılları temizlenir, gerekiyorsa saç, sakal tıraşı olup bıyıklar düzeltilir. Mümkünse gusledilir veya abdest alınır.

Read More »
Haccın Çeşitleri

Haccın Çeşitleri

admin Şubat 5, 2013 Yorumlar Kapalı

A) HÜKÜM BAKIMINDAN HAC ÇEŞİTLERİ Şer`î hüküm açısından hac farz, vâcip ve nâfile olmak üzere üç çeşittir. Belirli şartları taşıyan yükümlünün ömründe bir defa haccetmesi farzdır. Yükümlü olmadığı halde, haccetmeyi adayan kişinin bu adağını

Read More »
Umre Nedir ? Umrenin Farz ve Vacipleri ? Umrenim Yapılışı ve Zamanı ?

Umre Nedir ? Umrenin Farz ve Vacipleri ? Umrenim Yapılışı ve Zamanı ?

admin Şubat 5, 2013 Yorumlar Kapalı

A) Tanım Umre, ihrama girerek tavaf ve sa`y yaptıktan sonra tıraş olup ihramdan çıkmaktan ibarettir. Hanefî ve Mâlikîler’e göre müslümanın ömründe bir defa umre yapması müekked sünnettir. Şâfiî ve Hanbelîler’e göre ise farzdır. B)

Read More »
Haccın Vacipleri

Haccın Vacipleri

admin Şubat 4, 2013 Yorumlar Kapalı

Haccın Vacipleri : Haccın rükün ve şartlarının yanında bir de vâcip olan törenleri (menâsik) vardır. Bunların terkedilmesiyle hac geçersiz (fâsid) olmaz ise de mazeretsiz terkedilmesi tahrîmen mekruhtur. Ayrıca meşrû bir mazeret olmadıkça terkedilen veya

Read More »
Haccın Şartları

Haccın Şartları

admin Şubat 4, 2013 Yorumlar Kapalı

Haccın Şartları: A) YÜKÜMLÜLÜK ŞARTLARI Hac ibadetiyle yükümlü olmak için genel olarak bütün yükümlülükler de öngörülen Müslümanlık, akıl ve bulûğ şartı yanında, ayrıca hac yapmaya bedenî ve malî imkânların yeterli olması da şarttır. Beden

Read More »
Haccın Tanımı ve Mahiyeti

Haccın Tanımı ve Mahiyeti

admin Şubat 4, 2013 Yorumlar Kapalı

Haccın Tanımı ve Mahiyeti Hac sözlükte “kastetmek, yönelmek” anlamına gelen bir kelimedir. Fıkıh terimi olarak ise hac, “Mekke şehrindeki Kâbe’yi ve civarındaki kutsal sayılan özel yerleri, özel vakit içinde, usulüne uygun olarak ziyaret etmek

Read More »
Hacda Yapılması Gereken İbadetler ?

Hacda Yapılması Gereken İbadetler ?

admin Şubat 4, 2013 Yorumlar Kapalı

Hacda Yapılması Gereken İbadetler Haccın farzları üçtür. Biri yapılmazsa hac sahih olmaz. 1- Haccı ihramlı yapmaktır. 2- Vakfeye durmak. (Arefe günü, Arafat’ın, Vadi-yi Urene denilen yerinden başka herhangi bir yerinde, öğle ve ikindi namazlarından

Read More »