tavaf »

İhsar ve Fevat Nedir ?

İhsar ve Fevat Nedir ?

admin Şubat 5, 2013 Yorumlar Kapalı

A) İHSÂR İhsâr, hac veya umre yapmak üzere ihrama girdikten sonra, herhangi bir sebeple tavaf ve vakfe yapma imkânının ortadan kalkması demektir. Bunlardan herhangi birini yapma imkânı olursa, ihsâr gerçekleşmez. Hanefîler’e göre düşmanın engellemesi,

Read More »
Hac ve Umrenin Cinayetleri ? Cinayetin Anlamı ? Ceza ve Kefaretleri

Hac ve Umrenin Cinayetleri ? Cinayetin Anlamı ? Ceza ve Kefaretleri

admin Şubat 5, 2013 Yorumlar Kapalı

A) CİNAYETİN ANLAMI İhramlı iken Harem bölgesinde yapılması yasak olan şeylerin yapılmasına cinayet denir. Cinayet cezayı gerektirir. Hac veya umrede vâcip olan menâsikten birinin mazeretsiz olarak terkedilmesi veya zamanında yapılmaması da ceza gerektirmesi bakımından

Read More »
Hac ve Umrenin Yaplışı

Hac ve Umrenin Yaplışı

admin Şubat 5, 2013 Yorumlar Kapalı

Hac ve Umrenin Yapılışı a) Hac ve umre menâsiki ihrama girmekle başlar. İhrama girmeden önce tırnaklar kesilir, koltuk altı ve kasık kılları temizlenir, gerekiyorsa saç, sakal tıraşı olup bıyıklar düzeltilir. Mümkünse gusledilir veya abdest alınır.

Read More »
Umre Nedir ? Umrenin Farz ve Vacipleri ? Umrenim Yapılışı ve Zamanı ?

Umre Nedir ? Umrenin Farz ve Vacipleri ? Umrenim Yapılışı ve Zamanı ?

admin Şubat 5, 2013 Yorumlar Kapalı

A) Tanım Umre, ihrama girerek tavaf ve sa`y yaptıktan sonra tıraş olup ihramdan çıkmaktan ibarettir. Hanefî ve Mâlikîler’e göre müslümanın ömründe bir defa umre yapması müekked sünnettir. Şâfiî ve Hanbelîler’e göre ise farzdır. B)

Read More »
Haccın Sünnetleri ve Âdabı

Haccın Sünnetleri ve Âdabı

admin Şubat 4, 2013 Yorumlar Kapalı

Haccın Sünnetleri ve Adabı Hacda farz ve vâcipler dışında kalan diğer menâsik haccın sünnetleridir. Sünnetlerin yerine getirilmesi haccın sevabını arttırır. Mazeretsiz terki mekruhtur. Fakat sünnetlerin terkinde herhangi bir maddî ceza gerekmez. Haccın vâcipleri gibi

Read More »
Haccın Vacipleri

Haccın Vacipleri

admin Şubat 4, 2013 Yorumlar Kapalı

Haccın Vacipleri : Haccın rükün ve şartlarının yanında bir de vâcip olan törenleri (menâsik) vardır. Bunların terkedilmesiyle hac geçersiz (fâsid) olmaz ise de mazeretsiz terkedilmesi tahrîmen mekruhtur. Ayrıca meşrû bir mazeret olmadıkça terkedilen veya

Read More »
Haccın Rükünleri

Haccın Rükünleri

admin Şubat 4, 2013 Yorumlar Kapalı

Haccın Rükünleri: Hanefîler’e göre haccın ihram, Arafat vakfesi ve ziyaret tavafı olmak üzere üç farzı vardır. Hac bu farzların sıraya uyularak yerine getirilmesiyle eda edilmiş olur. Bu farzlardan ihram şart, diğer ikisi ise rükündür.

Read More »
Haccın İlkeleri ve Amaçları

Haccın İlkeleri ve Amaçları

admin Şubat 4, 2013 Yorumlar Kapalı

Haccın İlkeleri ve Amaçları İbadetler öz ve amacı itibariyle kulun yaratanı ve O’nun üstün kudreti karşısında aczini itiraf etmesi, kendini kuşatan sonsuz zaman dilimi, uçsuz bucaksız varlıklar âlemi içinde konumunu bilip ona göre tavır

Read More »
Hacda Yapılması Gereken İbadetler ?

Hacda Yapılması Gereken İbadetler ?

admin Şubat 4, 2013 Yorumlar Kapalı

Hacda Yapılması Gereken İbadetler Haccın farzları üçtür. Biri yapılmazsa hac sahih olmaz. 1- Haccı ihramlı yapmaktır. 2- Vakfeye durmak. (Arefe günü, Arafat’ın, Vadi-yi Urene denilen yerinden başka herhangi bir yerinde, öğle ve ikindi namazlarından

Read More »