Sesinden Dinlemek »

Nas Suresi

Nas Suresi

admin Şubat 3, 2013 Yorumlar Kapalı

Nas Suresi   Maher al-Muaiqly (Kabe İmamı) Sesinden Dinlemek İçin Tıklayınız… Okunuşu: Kul e’ûzü birabbinnâsi. Melikinnâsi. İlâhinnâs. Min şerrilvesvâsilhannâs. Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi. Minelcinneti vennâs. Anlamı: (Ey Muhammed!) De ki: İnsanlardan ve cinlerden ve

Read More »
Felak Suresi

Felak Suresi

admin Şubat 3, 2013 Yorumlar Kapalı

Felak Suresi   Maher al-Muaiqly ( Kabe İmamı ) Sesinden Dinlemek İçin Tıklayınız… Okunuşu: Kul e’ûzü birabbilfelak. Min şerri mâ halak. Ve min şerri ğasikın izâ vekab. Ve min şerrinneffâsâti fil’ukad. Ve min şerri

Read More »
İhlas Suresi

İhlas Suresi

admin Şubat 3, 2013 Yorumlar Kapalı

İhlas Suresi   Maher al-Muaiqly ( Kabe İmamı ) Sesinden Dinlemek İçin Tıklayınız… Okunuşu: Kul hüvellâhü ehad. Allâhüssamed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekün lehû küfüven ehad. Anlamı: (Ey Muhammed!) De ki:

Read More »
Kafirun Suresi

Kafirun Suresi

admin Şubat 3, 2013 Yorumlar Kapalı

Kafirun Suresi   Maher al-Muaiqly ( Kabe İmamı ) Sesinden Dinlemek İçin Tıklayınız… Okunuşu: Kul yâ eyyühel kâfirûn. Lâ a’büdü mâ ta’büdûn. Ve lâ entüm âbidûne mâ a’büd. Ve lâ ene âbidün mâ abedtüm.

Read More »
Kureyş Suresi

Kureyş Suresi

admin Şubat 3, 2013 Yorumlar Kapalı

Kureyş Suresi   Maher al-Muaiqly ( Kabe İmamı ) Sesinden Dinlemek İçin Tıklayınız… Okunuşu: Li’î lâfi Kurayş’in. Îlâfihim rihleteşşitâi vessayf. Felya’büdû rabbe hâzelbeyt. Ellezî et’amehüm min cû’in ve âmenehüm min havf. Anlamı: Kureyş kabilesinin

Read More »
Fil Suresi

Fil Suresi

admin Şubat 3, 2013 Yorumlar Kapalı

Fil Suresi Bu ve bundan sonra gelen sûreler, namazlarda ayakta iken ve fatihadan sonra okunur.   Maher al-Muaiqly ( Kabe İmamı ) Sesinden Dinlemek İçin Tıklayınız… Okunuşu: Elem tera keyfe fe’ale rabbüke biashâbilfîl. Elem

Read More »
Fatiha Suresi

Fatiha Suresi

admin Şubat 3, 2013 Yorumlar Kapalı

Namazda ayakta iken okunur. Maher al-Muaiqly(Kabe İmamı) Sesinden Dinlemek İçin Tıklayınız… Okunuşu:  Elhamdü lillâhi rabbil’alemin. Errahmânir’rahim. Mâliki yevmiddin. İyyâke na’budü ve iyyâke neste’în, İhdinessırâtel müstakîm. Sırâtallezîne en’amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn. Anlamı: Hamd, âlemlerin

Read More »