MİRAÇ KANDİLİ

gkn shn Şubat 24, 2013 Yorumlar Kapalı
MİRAÇ KANDİLİ

            MİRAÇ KANDİLİ

 

Muhterem Mü’minler!

 

Yüce Allah, gönderdiği Peygamberlerini tebliğ göreviyle baş başa bırakmamış, onları vahiy ve çeşitli mucizelerle de desteklemiştir. Peygamber efendimizin Kur’an-ı Kerim’den sonraki en büyük mucizesi “İsra ve Miraç” mucizesidir. Miraç, bütün süflî duygulardan,  beşeri hislerden, tertemiz bir kulluğa geçiştir. Miraç, zaman ve mekan hudutları dışında cereyan etmiş olağanüstü bir hadisedir. İsra ve Miraç, Recep Ayının 27 inci gecesi, Cenab-ı Hakkın daveti üzerine Cebrail (a.s.)’in rehberliğinde Peygamber (s.a.s.)’in Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksaya,  oradan da ilahi huzura yükselmesidir.

 

Miraç mucizesi, Kur’an-ı Kerim’de ayetlerle anlatılmış, varlığı inkar edilemeyecek bir şekilde ortaya konmuştur. İsra suresi 1.ayeti kerimesinde Yüce Allah: “Kendisine âyetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu (Muhammed’i), bir gece Mescid-i Haram’dan, çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa’ya götüren Allah’ın şanı yücedir. Hiç şüphesiz o, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.”1 buyurmaktadır.

 

            Aziz Cemaat!

 

Miraç, Allah’ın gücü karşısında insan gücünün yetersiz olduğuna, ancak iman ve ibadetle müminin yüksek makamlar elde edebileceğine işaret eden olağanüstü bir hadisedir. Miraç mucizesinin mü’minleri ilgilendiren yönü, oluş şeklinden daha çok ortaya çıkardığı neticesi ve bundan alınması gereken derslerdir.

 

İsra ve Miraç olayının müslümanlar için en önemli hediyelerinden birisi, hiç şüphesiz namazdır. Sevgili Peygamberimiz (s.a.s.)’in Miraç’da, Allah ile buluştuğu gibi, mü’min de namazla vasıtasız olarak, mânen Rabbiyle buluşur.

 

Rabbimiz, Miraç’da Sevgili Peygamberimize Bakara Suresinin son iki ayetini hediye etmiş ve mü’minlerin güç yetiremedikleri işlerden, unutmalarından ve yanılmalarından dolayı sorumlu tutulmayacaklarını, şirk  hariç,  Rabbimizin dilemesi ile günahlarımızın affolunacağını müjdelemiştir. İşte miraç gecesi, böyle mübarek bir gecedir.

 

        O Halde Değerli Kardeşlerim!

Bu mübarek geceyi gaflet içerisinde geçirmemeli, Allah’a karşı şükran borçlarımızı ödemeliyiz. Namaz kılmalı, Kur’an okumalı ve Allah’tan af ve bağış dilemeliyiz. Aile fertlerimize bu gecenin anlam ve önemini anlatmalıyız. Çevremizdeki yoksul ve kimsesizlere yardım elimizi uzatmalıyız. Annemizi, babamızı ve büyüklerimizi ziyaret edip ellerini öpmeli ve dualarını almalıyız. Ahirete intikal etmiş olanlarımızı rahmetle anarak, ruhlarını şâd etmeliyiz. Dostlarımızla tebrikleşmeli, sevgi ve saygı duygularımızı tazelemeliyiz.

 

Bu vesile ile bütün müslüman kardeşlerimizin önümüzdeki Pazar akşamı kutlayacakları Miraç Kandilini tebrik ediyor, Yüce Rabbimizden bütün müslümanların birliğine ve dirliğine vesile olmasını niyaz ediyorum.

 

……………………………………………………

 

1 – İsrâ Suresi, 1.ayet

 

Hazırlayan:    Ahmet UYSAL

Ankara İl Müftü Yardımcısı

Redaksiyon:   İl Müftülüğü Hutbe Komisyonu

 

 

Comments are closed.