KUL HAKKI

gkn shn Şubat 11, 2013 Yorumlar Kapalı
KUL HAKKI

         KUL HAKKI

 

         Muhterem Müslümanlar!

Allah Teâlâ insanı en güzel şekilde yaratmıştır,1 ona birçok nimetler vermiş, bunun karşılığında  ise  bazı sorumluluklar  yüklemiştir. Bu sorumluluklardan biri de hiç şüphesiz ki, kul hakkına riâyet etmektir.

İnsan gayesiz olarak yaratılmadığı gibi,başı boş da bırakılmamıştır.2 Allah’a ve âhiret gününe inanan bir mü’min, insanların haklarına  saygılı olmalıdır. İslam dini; insan haklarının ayaklar altına alındığı, haysiyetinin hiçe sayıldığı bir zamanda, insanın layık olduğu şerefi kendisine iâde etmiştir. İnsan haklarını ön plana alan yüce dinimiz, insanlara renk, soy, makam-mevki ve zenginliklerine göre muâmele etmeyi genel prensiplerle yasaklamıştır.

Değerli  Müminler!

Her müslümanın titizlikle sakınması gereken günahlardan birisi de kul hakkıdır. Bu dünyadan ahirete kul hakkıyla gitmemek her müslümanın ideali olmalıdır. Çünkü kul hakkı, yaptığımız ibadetlerin sevaplarından yeteri kadar yararlanmamaya  sebeptir.

Şüphesiz her insan faydalı şeyleri elde etmek, zararlı şeylerden kaçınmak ister. Fakat bunu yaparken başkasına zarar vermekten de sakınmak zorundadır. Çünkü  insan, yaşadığı toplumda başkalarına zarar vermemekle yükümlüdür. Başkasına zulmetmenin, onun hakkını gasbetmenin, yaşama neşesini kaçırmanın, malına mülküne el uzatmanın, onur kırmanın, namus-şeref ve haysiyet gibi mânevi değerlere dil uzatmanın sorumluluğu son derece ağırdır.

Yüce Allah da hutbemin başında  okuduğum âyeti kerîmede, “Ey inananlar!Mallarınızı aranızda haksızlıkla değil,karşılıklı rıza ile yapılan ticaretle yiyin.Haram ile nefsinizi mahvetmeyin. Şüphesiz ki Allah size merhamet eder.” 3 buyurarak kul hakkının önemine dikkat çekmiştir.

     

        Kıymetli Cemaat!

Öyle ise, kıyamet gününde kaybedenlerden ve hüsrâna uğrayanlardan olmamak için kul hakkına riâyet etmeliyiz. Eğer üzerimizde kul hakkı  mevcut ise, onları âhirete bırakmamalıyız.

 

Hutbemi, yukarıda okuduğum hadis-i şerifin meâliyle bitiriyorum: “Kimin yanında kardeşine ait haksız alınmış bir hak varsa; haksızlıktan dolayı hak sahibiyle helalleşsin. “4

 

 

Hazırlayan:    Recep EREN

Nallıhan – Sarıyar Kasabası

Merkez Camii İmam-Hatibi

Redaksiyon:   İl Müftülüğü Hutbe Komisyonu

 

 

———————————————————————————–

 

1.Tin Suresi/4

2.Kıyame/36

3. Nisa/29

4. Buhârî/Rikak,48

Comments are closed.