İSLAMDA BİRLİK VE BERABERLİĞİN ÖNEMİ

gkn shn Şubat 10, 2013 Yorumlar Kapalı
İSLAMDA BİRLİK VE  BERABERLİĞİN ÖNEMİ

İSLAMDA BİRLİK VE

BERABERLİĞİN ÖNEMİ

 

Muhterem Müminler,

Milletleri yaşatan, ilerleten ve yükselten sihirli kuvvet, birlik ve beraberlikleridir. Birlik ve beraberlikten yoksun olan toplumların, dünya milletleri arasında istenilen yerini almasına imkan yoktur. Bir milletin birliği ve beraberliği çeşitli nedenlerle zayıflarsa veya bozulursa o ülkede ilerleme ve yükselme olmayacağı gibi, o milletin istikbalini koruması da zorlaşır, hatta imkansız hale gelir.

Bir toplumda, milli birlik ve beraberliğin sağlanması için o toplumda yaşayan herkese bir takım görevler düşmektedir. Bu görevlerin başında, fertlerin kendi çıkarlarını bir yana bırakıp, milletinin çıkarlarını ön plana alarak bunların gerçekleşmesi için çalışması gelir. Herkes kendi görevini eksiksiz yaptığı, milleti ve vatanı için istenilen feragati ve fedakarlığı gösterdiği sürece o toplumda ilerleme, yükselme, huzur, sükûn ve güven vardır. Aksi takdirde birlik ve beraberlik, dirlik ve huzur bozulur, güven sarsılır.

 

Aziz Müminler!

Milletimizin yükselmesi, bizlerin birlik ve beraberlik içinde bulunmamıza bağlıdır. Birliğin olmadığı yerde dağılma, parçalanıp bölünme, kin, nefret ve düşmanlık vardır. Nitekim Yüce Rabbimiz (c.c.) Kur’an-ı Kerim’de: “Toptan Allah’ın ipine sarılın, ayrılmayın, Allah’ın size olan nimetini anın. Düşmandınız, kalplerinizin arasını uzlaştırdı da O’nun nimeti sayesinde kardeş oldunuz. Bir ateş çukurunun kenarında idiniz, sizi ondan kurtardı. Allah, hidayete eresiniz diye size böylece ayetlerini açıklar.” (1) buyurarak birliğin önemini, düşmanlığın, çekişmenin ve dağılıp parçalanmanın tehlikelerini bizlere beyan etmiştir.

 

Değerli Mü’münler!

Büyük milletimizin tarihi boyunca elde ettiği şanlı zaferlerin, ortaya koyduğu kahramanlık destanlarının, kurduğu medeniyetlerin, dünyaya ışık olacak nitelikte geliştirdiği kültürlerin temelinde hiç şüphesiz fertleri arasında gerçekleştirdiği birlik ve kardeşlik ruhu yatmaktadır.

Savaşta ve barışta, hep aynı ruh ayakta tutulmuş, birliğimizi bozan çeşitli cereyanlardan kaçınılmıştır. Yüce Allah’ın (c.c.) “Mü’minler ancak kardeştir.”(2) emrine gönülden bağlanmış olan atalarımız, bütün müslümanları kardeş bilmiş ve aralarında hiçbir  ayrım yapmamıştır. İşte asırlar boyunca milletimize hakim olan ruh, bu ruhtur.

Sakarya’da, Kocatepe’de, Çanakkale’de, Dumlupınar’da ve nihayet Kıbrıs’ta bize ışık tutan, gücümüze güç katan, vatanı her şeyden üstün tutan ruh da yine birlik ve kardeşlik ruhudur.

Bu uğurda kanlarını sebil, canlarını da feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi bu yüce makamlara ulaştıran ruh, yine bu ruhtur.

“Çanakkale geçilmez.” gerçeğini dünyaya haykıran ruh da bu ruhtur.

Aziz Kardeşlerim,

18 Mart 1915’de kazanılan Çanakkale Zaferinin yıldönümü münasebetiyle vatan ve mukaddesat uğrunda canlarını feda eden şehitlerimizi, gazilerimizi, cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ü ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyoruz.

Değerli Kardeşlerim

19 Mart çarşambayı perşembeye bağlayan gece mevlit kandilidir. Bu mübarek gecenin milletimize ve bütün İslam alemine hayırlar getirmesini cenab-ı haktan niyaz ediyorum.

Hutbemi başta okuduğum hadis-i şerifin mealiyle bitiriyorum. “Müslüman müslümanın kardeşidir… Ey Allah’ın  kulları kardeş olunuz.” (3)

 

   

 

1- Al-i İmran; 3/103

2- Hucurat; 49/10

3- Riyazü’s-Salihîn Terc. C.1, Sh. 275-277 Hd: 231-233

 

 

 

 

 

 

EKLEME VE ÇIKARMALAR :    İL HUTBE KOMİSYONU

 

 

 

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞININ 21/10/2005 TARİHLİ HUTBESİDİR.

Comments are closed.