İSLAM VE ADALET

gkn shn Şubat 11, 2013 Yorumlar Kapalı
İSLAM VE ADALET

İSLAM VE ADALET

 

Muhterem Müslümanlar!

Adalet kavramı, başlangıçtan günümüze kadar bütün dinlerin ve düşünce sistemlerinin hatta bütün insanlığın vazgeçemeyeceği ortak değerlerden biri olmuştur.

Yüce dinimiz İslamda, adalete büyük değer verilmiş ve değişik vesilelerle adaletin ayakta tutulması emredilmiştir. Adalet; Yüce Allah’ın bir sıfatı olarak yer almış1, Allah’ın adil olup zulmetmeyeceği2 ve adaletli davrananları sevdiği vurgulanmış3, müminlerin de adaletli olmaları istenmiştir.4

Kuran-ı Kerim’de;

 “Şüphesiz Allah, adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder. Hayasızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor.”5 buyurulmaktadır.

            Aziz Müminler!

Bir hadisi şerifinde Sevgili Peygamberimiz (s.a.s): “Verdiği hükümlerde ailesinin ve halkın yönetiminde adaletle davrananlar, kıyamet gününde Allah Teala’nın katında yüksek makamlarda bulunurlar…”6 buyurarak adaletle davranmanın Allah katındaki mükâfatını dile getirmiş ve sadece sözde değil, uygulamada da çok güzel örnekler sergilemiştir.

Değerli Mü’minler!

Yıllardır Ortadoğu’da yaşanan kaos, mahrumiyet ve acılar, son günlerde İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları ve yüzlerce sivil ve masum insanın öldürülmesi ile yeni bir boyut kazanmış, kirli bir güç gösterisine ve katliama dönüşmüştür. Dünya ile irtibatı kesilen, böylece en temel ihtiyaçlarından mahrum bırakılarak, neredeyse sefalet içerisinde yalnızlığa terk edilen Filistinli Müslüman kardeşlerimiz bir insanlık dramı yaşamaktadır. Çağdaş dünyanın gözü önünde cereyan eden, aralarında yaşlı, hasta, çocuk ve kadınların da bulunduğu yüzlerce insanın ölümüne, binlercesinin de yaralanmasına, ev ve işyerlerinin yerle bir olmasına sebep olan bu çirkin saldırı, sağduyu ve vicdan sahibi herkese insanlık adına büyük bir mahcubiyet yaşatmaktadır.

Tarihte her zaman mazlum milletlerin yanında yer alan aziz milletimiz, bu duruma kayıtsız kalmayarak duyduğu rahatsızlığı değişik vesilelerle ortaya koymuş ve her türlü insani yardım konusunda seferber olmuştur. Bu çerçevede Türkiye Diyanet Vakfı da bugün namazı müteakip yurt genelinde bütün camilerden yardım toplama kampanyası düzenlemiştir. Kampanya bir hafta boyunca devam edecektir. İlgili banka hesap numaraları Başkanlığımız Web sayfasında, müftülüklerde ve cami girişlerinde duyurulmuştur.  Yapacağımız bu yardımlar mazlum Filistinli kardeşlerimizin ihtiyaçlarına harcanacaktır.

Cenab-ı Hak yardımlarınızı yüce katında kabul eylesin,

En kısa zamanda bu insanlık dramının sona ermesini nasib eylesin.

Müslümanlar arasında birlik, beraberlik ve yardımlaşmayı daim eylesin.

 

 

 

Hazırlayan :   Ankara Müftülüğü Hutbe Komisyonu

DİB’nın 06/01/2009-25 sayılı yazısı eki metin

 

 

1. Timizi,Davet

2. Ali İmran-18, Yunus 47

3. Hucurat 9

4. Hucurat 9, Nahl 90

5. Nahl  90

6. R.Salihin Terc. ,C.2,Hadis No: 663

7. Buhari,Hudud 11,Ebu Davud Hudud

Comments are closed.