İSLAM KARDEŞLİK DİNİDİR

gkn shn Şubat 12, 2013 Yorumlar Kapalı
İSLAM KARDEŞLİK DİNİDİR

            İSLAM KARDEŞLİK DİNİDİR

 

             Muhterem Müminler!

İslam, kardeşlik dinidir. Yüce Allah başta okuduğum, “Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah’a karşı gelmekten sakının ki, size merhamet edilsin.” ayetinde iman bağıyla bir araya gelenlerin kardeş olduklarını, kardeşler arasında dargınlıkların giderilmesini, Allah’a karşı gelmekten sakınılmasını, ve ancak bu şekilde Allah’ın rahmetine ulaşabileceğini  bize haber vermektedir.

 

Değerli Cemaat!

Şüphesiz müminlerin gönüllerini birbirlerine bağlayan en önemli bağ kardeşlik bağıdır. Bu ise, Allah’ın müminlere bahşettiği en güzel nimetlerden biridir. Ayeti kerimede bu durum şöyle dile getiriliyor: “Hep birlikte Allah’ın ipine sımsıkı sarılın; parçalanmayın. Allah’ın size olan nimetini hatırlayın: Hani siz birbirinize düşman kişiler idiniz de O, gönüllerinizi birleştirmişti ve O’nun nimeti sayesinde kardeş kimseler olmuştunuz. Yine siz bir ateş çukurunun tam kenarında iken oradan da sizi O kurtarmıştı. İşte Allah size ayetlerini böyle açıklar ki doğru yolu bulasınız.”

Bu ayet-i kerime ile Cenab-ı Hak bizlere, cahiliye döneminde birbirine düşmanlıklarıyla ün salmış Evs ve Hazreç kabilesine mensup kimseleri iman bağıyla nasıl kardeşler haline getirdiğini hatırlatmaktadır. O gün gerçekleştirilmiş olan İslam Kardeşliğine bugün daha fazla ihtiyaç duymaktayız. Dün Medine’li Ensar, mallarını, topraklarını ve ailelerini bırakıp göç eden Mekke’li muhacir kardeşlerinin ihtiyaçlarını nasıl karşılamışlar ise, bugün bizler de mümin kardeşlerimize yardımcı olmak durumundayız.

 

 

Nitekim Sevgili Peygamberimiz hutbemin başında okuduğum hadisi şeriflerinde şöyle buyurmaktadır: “Müslüman Müslüman’ın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu düşmana teslim etmez. Din kardeşinin ihtiyacını karşılayanın, Allah da ihtiyacını karşılar. Müslüman’dan bir sıkıntıyı giderenin Allah da kıyamet günündeki sıkıntılarından birini giderir. Bir Müslüman’ın ayıbını örtenin, Allah da kıyamet gününde ayıplarını örter.”

 

Değerli Müslümanlar!

Kur’an’ın öngördüğü kardeşlik, sevinçte ve kederde beraber olmayı göze alma, bunu fiilî olarak gösterme, sevme, sayma, merhamet etme, yardımlaşma ve dayanışma ruhuyla olur.

Müslüman, başta mümin kardeşleri olmak üzere bütün insanların hakkına saygı gösteren ve onlara zarar verecek davranışlardan sakınan kimsedir.

 

Müminler bütün unsurlarıyla birbirine bağlı bir vücut gibidir. Nasıl ki vücudun bir uzvu rahatsız olduğunda aynı acıyı bütün vücut hissederse, dünyanın neresinde olursa olsun bir müminin duyduğu ızdırâbı diğer mümin kardeşleri de derinden hissetmelidir. Sevgili Peygamberimiz (s.a.s.): “Birbirlerini sevmede, merhamette, şefkatte müminler bir beden gibidir. Bedenin bir uzvu rahatsız olunca, diğer uzuvlar da  bu ızdıraba ortak olurlar.” buyurmaktadır.

O halde  Aziz Kardeşlerim!

Allah’ın emirlerine, peygamberimizin öğütlerine dikkat edelim. Birbirimizi Allah için sevelim, kusurlarımızı hoş görelim, affedici olalım. Rabbimizin  bizden istediği şekilde kardeşler olarak yaşayalım.

 

 

 

            Hazırlayan:    Aytekin AKÇİN

İl Vaizi

Redaksiyon:    İl Müftülüğü Hutbe Komisyonu

 

 

———————————————

 

1. Hucurat, 49/10

2. Al-i İmran, 3/10

3. Buhari, Mezalim, 3

4. Müslim. Birr, 30

 

Comments are closed.