Fıtır Sadakası nedir?

admin Şubat 6, 2013 Yorumlar Kapalı

Fıtır Sadakası nedir?

Ramazan ayının sonuna yetişen ve asli ihtiyaçlarından başka en az nisab miktarı bir mala sahip bulunan her Müslümanın vermesi gereken Vacib bir sadakadır. Buna yalnız fıtra da denir. Bu kelime halk arasında fitre şeklini almıştır.

Fıtır sadakası (fitre), insanın yaradılışına bir şükür olmak üzere sevap kazanmak kastıyla verdiği sadaka demektir.

Fitre, orucun kabulüne  ölüm sekeratından ve kabir azabından kurtuluşa bir vesiledir. Yoksulların ihtiyaçlarını gidermeye, bayram gününün neşesinden onların da istifade etmelerine bir yardımdır. Bu cihetle fitre, insani bir hayır ve medeni bir vazifedir.

Comments are closed.