DOĞRULUK VE YALANCILIK

gkn shn Şubat 11, 2013 Yorumlar Kapalı
DOĞRULUK VE YALANCILIK

            DOĞRULUK VE YALANCILIK

 

Muhterem Müslümanlar!

Konuşma kabiliyeti ; Allah’ın insanlara lütfettiği en büyük nimetlerden biridir. İnsan;gönül dünyasında ürettiği düşüncelerini, başkalarına aktarırken, sözün hem doğru ve hem de güzel olmasına dikkat etmelidir.

 

Güzel ve doğru sözlü olmak için de doğru sözlülerle beraber olmak gerekir. Yüce Allah; “Ey iman edenler! Allah’tan korkun ve doğrularla beraber olun” (1) ; bir başka ayeti kerimede ise: “Emrolunduğun gibi dosdoğru ol.”(2)   buyurarak,peygamberimizin şahsında bütün mü’minleri uyarmıştır.

 

“Dosdoğru olmak” sözde, özde ve işte dürüst olmaktır. Sevgili  Peygamberimiz (s.a.s.) müslüman’ı, “Elinden ve dilinden emin olunan kimsedir.” (3)  diye tanımlamıştır.

 

Doğruluğun zıddı olan yalancılık ise; toplumun huzurunu kaçıran, insanları birbirine düşüren ve ahlâkın kirlenmesine sebep olan kötü bir haslettir.Bu sebepledir ki  Peygamberimiz(s.a.s.):
“Müminde her özellik bulunabilir, yalnız yalan ve ihanet bulunamaz” (4)buyurmuştur.

 

Bir başka hadisi şeriflerinde de: “Bir kimse namaz da kılsa, oruç ta tutsa ve kendisini mü’min de sansa, eğer yalan söylüyorsa, verdiği sözü yerine getirmiyorsa, emaneti suiistimal ediyorsa onda münafıklık alâmeti vardır.” (5) buyurmaktadır.

 

            Muhterem  Cemaat!

Sözün  insanlar üzerindeki etkisi,Yunus’un dilinde şöyle ifadesini bulmuştur:

 

          “Söz ola kese savaşı,  söz ola kestire başı,

Söz ola ağulu aşı,  yağ ile bal ede bir söz.”

 

Değerli Kardeşlerim!

Bizler de Rabbimizden iyi bir öze, doğru bir söze sahip olmayı niyaz etmeliyiz.

 

Doğruyu konuşan, yalana yaklaşmayan bir toplum meydana getirmek için hepimiz üzerimize düşeni yapmalıyız. Aleyhimize de olsa, doğruyu söylemeli,  yalandan kaçınmalıyız.

 

 Hutbemi, yukarıda okuduğum hadis-i şerifin mealiyle bitiriyorum: “Doğruluk insanı iyiliğe, iyilik de  cennete götürür. Yalancılık ise insanı kötülüğe, kötülük  de cehenneme götürür.”  (6)

 

 

 

 

 

 

 

Hazırlayan:   Şahin ATCI

                         İlker Selimiye Camii  İmam-Hatibi

 Redaksiyon:  İl Müftülüğü Hutbe Komisyonu

 

 

 

 

 

 

 

1-Tevbe, 119

2- Hud, 112

3- Buhâri, Müslim

4- İhya,  3/305

5- Buhâri, Müslim, İhya, 3/377

6-Riyâzüssâlihin

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.