ÇOCUKLARIMIZ

gkn shn Şubat 13, 2013 Yorumlar Kapalı
ÇOCUKLARIMIZ

         ÇOCUKLARIMIZ

 

         Muhterem Müslümanlar!

 

Yüce Allah hutbemin başında okuduğum âyeti celîlesinde: “Servet ve çocuklar, dünya hayatının süsüdür.”(1) buyurmaktadır. Bu sebeple çocuklarımız, bizi hayata bağlayan en kıymetli varlıklarımızdır.

 

Çocuklarımız yarınlarımızdır. Gelecek için yaptıklarımız da yine çocuklarımız içindir. Onlar için bir şeyler bırakmamız elbette önemlidir. Bırakılacak bu değerler iyi bir eğitimle ve güzel bir ahlakla önem kazanır. Bu konuda söylenmiş olan; “Hayırlı evladın var, neylersin malı. Hayırsız evladın var, neylersin malı.” atasözümüz, ne kadar anlamlıdır.

Çocuğumuza çokça maddi servet bırakmış olsak bile, onu verimli kullanmasını sağlayacak bilgiyi, beceriyi ve ahlakı verememişsek, bıraktığımız servetten yeterince yararlanamayacaktır. Oysa kendisine maddi servet bırakamadığımız, ancak iyi eğitip, güzel ahlak sahibi yaptığımız çocuğumuz, sonradan da mal mülk sahibi olabilir. Sevgili Peygamberimiz de başta okuduğum hadisi şeriflerinde; “Bir baba evladına iyi bir terbiyeden daha güzel bir miras bırakamaz”(2)buyurmaktadır.

 

Aziz Kardeşlerim!

 

Çocuklarımızın hem ruhî ve hem de bedenî yönden sağlıklı bir şekilde yetişmesi için, gereken özen gösterilmelidir. Bu konuda en büyük mesuliyet  anne babaya düşmektedir. Ayrıca eğitim kurumlarının sorumluluğu da asla ihmal edilmemelidir.

Bununla birlikte, çocuklarımızı dinî ve millî bilinçle yetiştirmek de anne-babanın en önemli görevlerindendir. İlgilenilmeyen, ana-baba şefkatinden uzak kalıp sokağa bırakılan çocuklar gerek aileleri, gerekse milletimiz için bir takım problemlere sebep olmaktadırlar. Bu sebeple yavrularımızla ilgilenmeyi kendimize önemli bir görev bilmeliyiz.

 

Kıymetli Müminler!

 

        Şurası bir gerçektir ki, milletimiz kadar çocuklara değer veren bir millet yoktur. Bunun en güzel örneği, Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’ün, 23 Nisan gününü çocuklarımıza bir bayram olarak hediye etmesidir.

 

23 Nisan 2009 tarihinde milletçe kutlayacağımız “Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı”nda kıymetli cemaatimizin, yukarda ifade ettiğimiz anlayışla çocuklarımıza yaklaşmalarını temenni ediyoruz. Bu duygu ve düşünceler içinde çocuklarımızın bayramını kutluyor ve hutbemi, peygamberimizin bir hadisi şerifinin mealiyle bitiriyorum: “Küçüklere merhamet etmeyen bizden değildir.”(3)

Hazırlayan:  M. Bekir GÜLTEKİN

Polatlı Vaizi

           Redaksiyon:  İl Müftülüğü Hutbe Komisyonu

 

 

 

 

1 . Kehf 18/46

2 . Buhari  22;  İbn-i Mace  Edeb, 3

                 3. Tirmizi  Birr, 15

Comments are closed.