ÇEVRE, İNSAN VE İSLAM

gkn shn Şubat 21, 2013 Yorumlar Kapalı
ÇEVRE, İNSAN VE İSLAM

          ÇEVRE, İNSAN VE İSLAM

Aziz Cemaat!

Yüce Rabbimiz insanı en güzel şekilde yaratmış, düşünme ve konuşma yeteneği ile onu diğer canlılardan üstün kılmıştır. İçinde yaşadığımız dünyayı çeşitli nimetler ve güzelliklerle süsleyerek biz insanların hizmetine ve emanetine sunmuştur. Teneffüs ettiğimiz havanın, dünyamızı aydınlatan güneşin, zümrüt yeşili ormanların, masmavi denizin değerini ancak bunlar kaybedildiği zaman fark ederiz. Bu tabii düzen, Yüce Allah tarafından tanzim edilmiş ve bize bahşedilmiştir.

Kur’an-ı Kerim, yeryüzü ve gökyüzündeki canlı cansız bütün varlıkların belli bir ölçüye göre yaratıldığını beyan ederken1, insanın tabiattan faydalanma esnasında bu ölçüyü bozmaması gerektiğine de işaret etmiştir.2

Muhterem Müslümanlar!

Tabiatı sorumsuzca tahrip edenler, çevreyi bilinçsiz ve düşüncesiz bir tavırla kirletenler, tabîi kaynakları hor kullananlar, yaptıklarının cezası olarak, kendilerini yaşanmaz bir dünya içinde bulurlar.  Kur’an-ı Kerim’de Yüce Allah; “insanlara isabet eden bir kısım musibetlerin kendi yaptıklarının bir sonucu, hatta yaptıklarının bir cezası olduğunu”3 vurgulamaktadır.

Hava ve suların kirliliği, dünyanın çölleşmesi, ozon tabakasının incelip delinme tehlikesiyle karşı karşıya kalması insanların kendi yaptıklarının doğal bir sonucudur.

Değerli Müminler!

Sevgili Peygamberimiz (s.a.s.) çevrenin korunması ile ilgili güzel uygulamalar yaparak, bize örnek olmuştur. Allah’ın bu emrini çok iyi bilen Resulullah (s.a.s.), Medine’de imar faaliyetlerine katılarak, yaşadıkları şehrin mâmur hale gelmesi için çalışmıştır. Mekke’nin yanı sıra, Medine ve Taif bölgelerini de koruma alanı ilan ederek, oralarda ağaç kesmeyi ve avlanmayı yasaklamıştır.

Yaşadıkları şehrin temiz tutulması yönünde emir ve tavsiyelerde bulunan Efendimiz (s.a.s.), bitki ve hayvanların korunmasına da özen göstermiştir. Bu hususta Mescid’in temizlenip güzel kokmasına4, avluların temiz tutulmasına5, sulara idrar yapılmamasına6, içme sularının yakın çevresine çöp dökülmemesine dair uygulamaları, bizlere en güzel örnektir.

Değerli Kardeşlerim!

Tabiatı sevmeyi, çevreyi korumayı ve temiz tutmayı bilinç haline getirmenin, dinî bir emir olduğu ortadadır. O halde biz müslümanlar yaşadığımız çevreye sahip çıkarak bu bilinci yaygınlaştırmalıyız.

Hutbemi başta okuduğum hadis-i şerifin mealiyle bitiriyorum: “Allah (c.c.) güzeldir, güzeli sever. Temizdir, temizi sever. Kerimdir, kerimi sever. Cömerttir, cömerdi sever. Evlerinizi, iş yerlerinizi ve çevrenizi temiz tutunuz.” 7

          

          

          Hazırlayan:   S.Nurdan YAĞLI

Din Hizmetleri Uzmanı

Redaksiyon:  İl Müftülüğü Hutbe Komisyonu

 

 

 

 

 

1. Hicr 15/16-20; Kamer 54/49

2.  Rahman 55/7-12

3.   Şûrâ, 42/30

4.Tirmizi, Cum’a, 64

5.Tirmizi, Edeb, 41

6.Buhari, Vudu’, 68; Müslim, Taharet, 94–96; Ebu Davud, Taharet, 36

7. Tac; c.3– sf.162.

Comments are closed.