Sureler »

En güncel surelerYasin suresi Sheikh Mahir Al-Muaiqely sesinden.

Yasin suresi Sheikh Mahir Al-Muaiqely sesinden.

gkn shn Şubat 9, 2013 Yorumlar Kapalı

  Bismillahirrahmanirrahim, 1. Yasin 2. Vel kur’anil hakiym 3. İnneke le minel murseliyn 4. Ala sıratım müstekıym 5. Tenziylel aziyzir rahıym 6. Li tünzira kavmem ma ünzira abaühüm fehüm ğafilun 7. Le kad hakkal

Read More »
Ayetul Kürsi

Ayetul Kürsi

admin Şubat 3, 2013 Yorumlar Kapalı

Ayetul Kursi Namaz içinde sure şeklinde okunduğu gibi, namazda tesbihden önce de okunur. Okunuşu: Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd. Menzellezî yeşfeu

Read More »
Nas Suresi

Nas Suresi

admin Şubat 3, 2013 Yorumlar Kapalı

Nas Suresi   Maher al-Muaiqly (Kabe İmamı) Sesinden Dinlemek İçin Tıklayınız… Okunuşu: Kul e’ûzü birabbinnâsi. Melikinnâsi. İlâhinnâs. Min şerrilvesvâsilhannâs. Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi. Minelcinneti vennâs. Anlamı: (Ey Muhammed!) De ki: İnsanlardan ve cinlerden ve

Read More »
Felak Suresi

Felak Suresi

admin Şubat 3, 2013 Yorumlar Kapalı

Felak Suresi   Maher al-Muaiqly ( Kabe İmamı ) Sesinden Dinlemek İçin Tıklayınız… Okunuşu: Kul e’ûzü birabbilfelak. Min şerri mâ halak. Ve min şerri ğasikın izâ vekab. Ve min şerrinneffâsâti fil’ukad. Ve min şerri

Read More »
İhlas Suresi

İhlas Suresi

admin Şubat 3, 2013 Yorumlar Kapalı

İhlas Suresi   Maher al-Muaiqly ( Kabe İmamı ) Sesinden Dinlemek İçin Tıklayınız… Okunuşu: Kul hüvellâhü ehad. Allâhüssamed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekün lehû küfüven ehad. Anlamı: (Ey Muhammed!) De ki:

Read More »
Tebbet Suresi

Tebbet Suresi

admin Şubat 3, 2013 Yorumlar Kapalı

Tebbet Suresi   Maher al-Muaiqly ( Kabe İmamı ) Sesinden Dinlemek İçin Tıklayınız… Okunuşu: Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebb. Mâ eğnâ anhü mâlühû ve mâ keseb. Seyeslâ nâren zâte leheb. Vemraetühû hammâletelhatab. Fî

Read More »
Nasr Suresi

Nasr Suresi

admin Şubat 3, 2013 Yorumlar Kapalı

Nasr Suresi   Maher al-Muaiqly ( Kabe İmamı ) Sesinden Dinlemek İçin Tıklayınız… Okunuşu: İzâ câe nasrullahi velfeth. Ve raeytennâse yedhulûne fî dinillâhi efvâcâ. Fesebbih bihamdi rabbike vestağfirh. İnnehû kâne tevvâbâ. Anlamı: (Ey Muhammed!)

Read More »
Kafirun Suresi

Kafirun Suresi

admin Şubat 3, 2013 Yorumlar Kapalı

Kafirun Suresi   Maher al-Muaiqly ( Kabe İmamı ) Sesinden Dinlemek İçin Tıklayınız… Okunuşu: Kul yâ eyyühel kâfirûn. Lâ a’büdü mâ ta’büdûn. Ve lâ entüm âbidûne mâ a’büd. Ve lâ ene âbidün mâ abedtüm.

Read More »
Kevser Suresi

Kevser Suresi

admin Şubat 3, 2013 Yorumlar Kapalı

Kevser Suresi   Maher al-Muaiqly ( Kabe İmamı ) Sesinden Dinlemek İçin Tıklayınız… Okunuşu: İnnâ a’taynâkelkevser. Fesalli lirabbike venhar. İnne şânieke hüvel’ebter. Anlamı: (Ey Muhammed!) Doğrusu sana pek çok nimet vermişizdir. Öyleyse Rabbin için

Read More »
Maun Suresi

Maun Suresi

admin Şubat 3, 2013 Yorumlar Kapalı

Maun Suresi     Maher al-Muaiqly ( Kabe İmamı ) Sesinden Dinlemek İçin Tıklayınız… Okunuşu: Era’eytellezî yükezzibü biddîn. Fezâlikellezî, yedu’ulyetîm. Ve lâ yehüddü alâ ta’âmilmiskîn. Feveylün lilmüsallîn. Ellezîne hüm an salâtihim sâhûn. Ellezîne hüm

Read More »