Hadis-İ Şerif »

Tüm Hadisler.Merhamet Hadis

Merhamet Hadis

gkn shn Şubat 24, 2013 Yorumlar Kapalı

    Allah Teâlâ rahmetini yüz parçaya ayırdı. Doksan dokuzunu kendi yanında tuttu, bir parçasını ise yeryüzüne indirdi. İşte bu bir parça rahmet sebebiyle bütün canlılar birbirine merhamet ederler. Hatta kısrak (emzirirken) yavrusuna basıp

Read More »
Güzel Ahlak Hadisi.

Güzel Ahlak Hadisi.

gkn shn Şubat 24, 2013 1

“Su, buzu erittiği gibi güzel ahlâk da günâhları eritir; sirke balı bozduğu gibi kötü ahlâk da ameli bozar.” (Taberanî, el- Mu’cemu’l-Evsat, No: 854, I, 470)

Read More »
Fakirlikten Yokluktan ve Zilletten Sana Sığınırım

Fakirlikten Yokluktan ve Zilletten Sana Sığınırım

gkn shn Şubat 23, 2013 Yorumlar Kapalı

“Allahım! Fakirlikten, yokluktan ve zilletten sana sığınırım; zulmetmekten ve zulme uğramaktan da sana sığınırım.” (Buhârî “De’avât” 40)

Read More »
Ağaç Dikmek İle İlgili Hadis

Ağaç Dikmek İle İlgili Hadis

gkn shn Şubat 23, 2013 Yorumlar Kapalı

  “Bir Müslüman bir ağaç diker de bunun meyvesinden insan, evcil veya vahşi hayvan, veya bir kuş yiyecek olsa, yenen şey diken için bir sadaka hükmüne geçer” (Müslim, “Müsakat”, 10)

Read More »
AHLAK HAKKINDA HADiSLER-3

AHLAK HAKKINDA HADiSLER-3

gkn shn Şubat 7, 2013 Yorumlar Kapalı

AHLAK HAKKINDA HADİSLER Ben, haklı olduğu halde bile çekişmeyi bırakan kimse için cennetin avlusunda bir köşk. Şaka da olsa, yalan söylemekten kaçınan kimse için cennetin ortasında bir köşk. Ahlakı güzel olan kimse için de cennetin en yüksek yerinde

Read More »
AHLÂK HAKKINDA HADiSLER-2

AHLÂK HAKKINDA HADiSLER-2

gkn shn Şubat 7, 2013 Yorumlar Kapalı

Âişe (r.anhâ)’dan; Resûlullah (s.a.s.) şöyle söyleyerek, dua ederdi: “ Allah’ım! Yaratılışımı güzel yaptığın gibi, ahlakımı da güzelleştir.”  

Read More »
AHLÂK HAKKINDA HADiSLER

AHLÂK HAKKINDA HADiSLER

gkn shn Şubat 4, 2013 Yorumlar Kapalı

AHLÂK HAKKINDA HADiSLER   Ben, güzel huyları tamamlamak için gönderildim.    

Read More »
Hadis sohbetleri dört büyük melek.

Hadis sohbetleri dört büyük melek.

gkn shn Şubat 4, 2013 Yorumlar Kapalı

Hadis sohbetleri dört büyük melek. • Meleklerin görevleri ve çeşitleri nelerdir? Meleklerin temel görevleri, Allah’a kulluk etmek; O’nun emirlerini yerine getirmektir. Melekler görevleri açısından bir kaç gruba ayrılır. Melekler yüklendikleri görevler itibariyle farklı isimlerle anılmışlardır. Bunlardan

Read More »
Hadis’in Kur-an ile karışma tehlikesi.

Hadis’in Kur-an ile karışma tehlikesi.

gkn shn Şubat 3, 2013 Yorumlar Kapalı

Hadis’in Kur-an ile karışma tehlikesi. Hadîs kitabetinin yasaklanmasında en mühim sebebi, hadis sahîfeleriyle Kur’ân sahîfelerinin karışması tehlikesidir. El-Hatîbu’I-Bağdadî, konuyla ilgili olarak sahabe ve tâbi’undan gelen kitabetin leh ve aleyhindeki haberleri sıraladıktan sonra, hadîs yazmanın yasaklanmasına, Arapların çoğunun fakih olmamalarını,

Read More »
Hadis yazmanın yasak olduğu dönemler.

Hadis yazmanın yasak olduğu dönemler.

gkn shn Şubat 3, 2013 Yorumlar Kapalı

Hadis yazmanın yasak olduğu dönemler ilk devirde, Hazreti Peygamberden işitilip muhafaza edilen hadislerin tedvin edilmediği, yani bir kitap halinde toplanıp yazılmadığı bir gerçektir. Her şeyden önce şunu belirtmek gerekir ki, bu devirde sahabenin yazı bilgisi, buna imkan vermeyecek derecede

Read More »