Hac ve Umre »

Hac Görevi ? Hacın Önemi ? Hac Kimlere Farzdır ?Medine’de Mescid-i Nebi’yi ve Peygamberimiz’in Kabrini Ziyaret

Medine’de Mescid-i Nebi’yi ve Peygamberimiz’in Kabrini Ziyaret

admin Şubat 5, 2013 1

Medine’de Mescid-i Nebi’yi ve Peygamberimiz’in Kabrini Ziyaret Medîne-i Münevvere, Hz. Peygamber’in hicret yurdudur. Resûl-i Ekrem Efendimiz hicretten sonra burada yerleşip Hz. Âişe’nin odasında vefat etmiş ve vefat ettiği yere defnedilmiştir. Daha sonra Hz. Ebû

Read More »
İhsar ve Fevat Nedir ?

İhsar ve Fevat Nedir ?

admin Şubat 5, 2013 Yorumlar Kapalı

A) İHSÂR İhsâr, hac veya umre yapmak üzere ihrama girdikten sonra, herhangi bir sebeple tavaf ve vakfe yapma imkânının ortadan kalkması demektir. Bunlardan herhangi birini yapma imkânı olursa, ihsâr gerçekleşmez. Hanefîler’e göre düşmanın engellemesi,

Read More »
Hac ve Umrenin Cinayetleri ? Cinayetin Anlamı ? Ceza ve Kefaretleri

Hac ve Umrenin Cinayetleri ? Cinayetin Anlamı ? Ceza ve Kefaretleri

admin Şubat 5, 2013 Yorumlar Kapalı

A) CİNAYETİN ANLAMI İhramlı iken Harem bölgesinde yapılması yasak olan şeylerin yapılmasına cinayet denir. Cinayet cezayı gerektirir. Hac veya umrede vâcip olan menâsikten birinin mazeretsiz olarak terkedilmesi veya zamanında yapılmaması da ceza gerektirmesi bakımından

Read More »
Hac ve Umre ile ilgili Kurbanlar

Hac ve Umre ile ilgili Kurbanlar

admin Şubat 5, 2013 Yorumlar Kapalı

A) Hedyin Mahiyeti Hac ve umre menâsikiyle ilgili olarak kesilen kurbanlara hedy denir. Hedy, Kâbe’ye ve Harem bölgesine hediye olmak üzere kesilen kurban demektir. Kurban bayramı dolayısıyla kesilen kurbanlara ise udhiyye denir. Mükellefiyet yönünden

Read More »
Hac ve Umrenin Yaplışı

Hac ve Umrenin Yaplışı

admin Şubat 5, 2013 Yorumlar Kapalı

Hac ve Umrenin Yapılışı a) Hac ve umre menâsiki ihrama girmekle başlar. İhrama girmeden önce tırnaklar kesilir, koltuk altı ve kasık kılları temizlenir, gerekiyorsa saç, sakal tıraşı olup bıyıklar düzeltilir. Mümkünse gusledilir veya abdest alınır.

Read More »
Haccın Çeşitleri

Haccın Çeşitleri

admin Şubat 5, 2013 Yorumlar Kapalı

A) HÜKÜM BAKIMINDAN HAC ÇEŞİTLERİ Şer`î hüküm açısından hac farz, vâcip ve nâfile olmak üzere üç çeşittir. Belirli şartları taşıyan yükümlünün ömründe bir defa haccetmesi farzdır. Yükümlü olmadığı halde, haccetmeyi adayan kişinin bu adağını

Read More »
Umre Nedir ? Umrenin Farz ve Vacipleri ? Umrenim Yapılışı ve Zamanı ?

Umre Nedir ? Umrenin Farz ve Vacipleri ? Umrenim Yapılışı ve Zamanı ?

admin Şubat 5, 2013 Yorumlar Kapalı

A) Tanım Umre, ihrama girerek tavaf ve sa`y yaptıktan sonra tıraş olup ihramdan çıkmaktan ibarettir. Hanefî ve Mâlikîler’e göre müslümanın ömründe bir defa umre yapması müekked sünnettir. Şâfiî ve Hanbelîler’e göre ise farzdır. B)

Read More »
Haccın Sünnetleri ve Âdabı

Haccın Sünnetleri ve Âdabı

admin Şubat 4, 2013 Yorumlar Kapalı

Haccın Sünnetleri ve Adabı Hacda farz ve vâcipler dışında kalan diğer menâsik haccın sünnetleridir. Sünnetlerin yerine getirilmesi haccın sevabını arttırır. Mazeretsiz terki mekruhtur. Fakat sünnetlerin terkinde herhangi bir maddî ceza gerekmez. Haccın vâcipleri gibi

Read More »
Haccın Vacipleri

Haccın Vacipleri

admin Şubat 4, 2013 Yorumlar Kapalı

Haccın Vacipleri : Haccın rükün ve şartlarının yanında bir de vâcip olan törenleri (menâsik) vardır. Bunların terkedilmesiyle hac geçersiz (fâsid) olmaz ise de mazeretsiz terkedilmesi tahrîmen mekruhtur. Ayrıca meşrû bir mazeret olmadıkça terkedilen veya

Read More »
Haccın Rükünleri

Haccın Rükünleri

admin Şubat 4, 2013 Yorumlar Kapalı

Haccın Rükünleri: Hanefîler’e göre haccın ihram, Arafat vakfesi ve ziyaret tavafı olmak üzere üç farzı vardır. Hac bu farzların sıraya uyularak yerine getirilmesiyle eda edilmiş olur. Bu farzlardan ihram şart, diğer ikisi ise rükündür.

Read More »