Dualar »

Dua PortalıKunut Duaları

Kunut Duaları

admin Şubat 3, 2013 Yorumlar Kapalı

Kunut Duaları Sözlükte Allah’a ihlâsla kulluk etmek, namaz ve duayı uzatmak, sükût etmek, dua etmek, ibadet kastıyla ayakta durmak gibi anlamlara gelen kunût, dinî bir kavram olarak, namazda rükûdan önce veya sonra ayakta dua

Read More »
Rabbena Atina ve Rabbenağfirli Duaları

Rabbena Atina ve Rabbenağfirli Duaları

admin Şubat 3, 2013 Yorumlar Kapalı

Rabbenâ Âtina ve Rabbenağfirlî Duaları Farz, vacip ve sünnet bütün namazların son rekatlarında salli ve bârik dualarından sonra şu dualar okunur: Okunuşu: “Rabbenâ âtinâ fid-dünyâ haseneten ve fil âhirati haseneten ve kınâ ‘azâben-nâr. Rabbenağfirlî

Read More »
Salli ve Barik Duaları

Salli ve Barik Duaları

admin Şubat 3, 2013 1

Salli ve bârik duaları; Hz. Peygamber (s.a.s.) için okunan ve Allah’ın rahmet ve selâmının O’nun üzerine olması dileğini dile getiren dualara denir. Kur’ân-ı Kerim’de “Şüphesiz Allah ve melekleri Peygamber’e salât ediyorlar. Ey iman edenler! Siz de

Read More »
Tahıyyat Duası

Tahıyyat Duası

admin Şubat 3, 2013 Yorumlar Kapalı

  Namazda oturuş haline, tahiyyât denir   Türkçe okunuşu: “Ettehıyyâtü lillâhi ve’s-salevâtü ve’ttayyibâtü esselâmü ‘aleyke eyyühennebiyyü ve rahmetüllâhi ve berakâtühû esselâmü ‘aleynâ ve ‘alâ ‘ıbâdi’l-lâhi’s-sâlihîn. Eşhedü en lâ ilâhe illallâhü ve eşhedü enne Muhammeden ‘abdühû

Read More »
Sübhaneke Duası

Sübhaneke Duası

admin Şubat 3, 2013 Yorumlar Kapalı

Sübhaneke, İslam dininde, namazın başlangıcında, iftitah tekbirinden hemen sonra okunan dualardan biridir. Peygamber Efendimiz (s.a.s.), namaza başlayınca “sübhâneke” duasını okumuştur. Türkçe Okunuşu: SübhânekeAllâhümme ve bihamdik(e) ve tebarekesmük(e) ve teâlâ ceddük(e) ( Ve celle senâük(e) ) ve

Read More »