ANA – BABA HAKKI

gkn shn Şubat 18, 2013 Yorumlar Kapalı
ANA – BABA HAKKI

            ANA – BABA HAKKI  

Aziz Cemaat!

Eşref-i mahlûkat olarak yaratılan insanoğlunun yaratılışındaki birinci gaye ve vazifesi;  yaradanını bilip O’na kulluk etmesidir. Zira Yüce Allah, Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.1buyurmaktadır.

Bütün peygamberler, insanlara önce bu esası tebliğ etmişler ve bu inanç etrafında insanların birleşmeleri için gayret sarfetmişlerdir.

          İnsanın Allah’a kulluktan sonra en önemli vazifesi ise; ana-babasına saygılı olması ve iyi davranışlar içinde bulunmasıdır. Bu hususta Yüce Allah, “Biz insana, anne ve babasına iyilikle davranmasını tavsiye ettik…” 2 buyurmuştur.

         Muhterem Müslümanlar!

İnsan, anne ve babasına karşı “öf” bile demeyecek kadar saygılı, hürmetkâr,  alçakgönüllü, anlayışlı olmalı ve onlara daima güzel söz söylemelidir. Onlar kendisini yetiştirip büyütürken nasıl emek verdilerse, kendisi de onlara karşı aynı sabrı ve saygıyı gösterebilmelidir.

Sevgili Peygamberimiz, anneye ve anne sevgisine özel bir önem vermiş ve cenneti, başta okuduğum hadis-i şerifte belirtildiği gibi, anaların ayakları altına sermiştir. Vaktinde kılınan namazdan sonra Allah’a en sevimli işin ana-babaya iyilik etmek olduğunu bildirmiştir. Allah’ın rızasını kazanmanın yolunun da anne-babaya hizmetten ve anne-babayı gereği gibi sevmekten geçtiğini ifade etmiştir.

Anne-baba sevgisi, sevgilerin en güzelidir. Anne-baba ömür boyu sevgiye, saygıya, hizmete ve hürmete layık olan en yüce varlıktır.

         Değerli Müminler!

Anne-baba; bağlılığın, fedakârlığın, cömertliğin, karşılık beklemeden vermenin ve sevmenin sembolüdür. Anne hep verir, fakat karşılık beklemez. Anne yavrusunu 9 ay karnında, 2 sene bağrında, Ölünceye kadar da kalbinde taşır. Buna işaret olarak; Ey Allah’ın Resulü! İnsanlar arasında iyi davranmama en çok layık olan kimdir? diye soran sahabeye cevap olarak; annendir, buyurdu. Sonra kimdir? sorusuna yine, annendir, sonra kimdir? sorusuna ise; sonra babandır, cevabını vermiştir.”3

        Değerli Kardeşlerim!

Sebeb-i vücudumuz olan anne-babalarımız senenin bir gününde hatırlanıp diğer zamanlarda ihmal edilecek varlıklar değildirler. Onlar ömür boyu sevgiye, saygıya, hürmete layık olan insanlardır. Ne mutlu anne-babalarının rızasını kazanarak dünya ve ahiret huzuruna erebilenlere.

           Hazırlayan:  Ramazan BİLGE

Keçiören Vaizi

   Redaksiyon:  İl Müftülüğü Hutbe Komisyonu

 

 

 

1. Zariyat, 56

2.  Lokman, 14

3.  Buhârî, Edep, 2; Müslim, Birr, 1

Comments are closed.