AHDE VEFA

gkn shn Şubat 11, 2013 Yorumlar Kapalı
AHDE VEFA

AHDE VEFA

 

Muhterem Müslümanlar!

 

Dinimiz İslam, müslümanları ve tüm insanlığı dünya ve ahiret mutluluğuna çağıran yüce bir dindir. Bütün güzellikleri emretmiş, çirkin olanları da yasaklamıştır.

Dinimizin getirmiş olduğu prensipler, fert ve toplum huzurunu sağlamaya yöneliktir. İşte o güzel prensiplerden birisi de “Ahde Vefa“dır. Sözünde durmak anlamına gelen Ahde vefa, her insanda bulunması gereken bir haslettir. Eksik olması halinde toplumda çok ciddi anlamda güvensizlik ve çözülme meydana gelir.

 

Allah-u Teala: hutbemizin başında okuduğumuz ayet-i kerimede mealen; “Verdiğiniz sözü yerine getirin. Çünkü verilen söz, sorumluluğu gerektirir.” (1) buyurmaktadır.

Müslüman, verdiği sözü yerine getirmeli, kalkamayacağı sorumluluğun altına girmemelidir. Aksi halde muhataplar arasında nefret, soğukluk ve saygı-sevgide azalma meydana gelir. Sevgili Peygamberimiz (s.a.s.) münafıklık alametlerinin: “Emanete riayet etmemek, konuştuğunda yalan söylemek, söz verdiğinde sözünde durmamak….”(2) olduğunu beyan etmiştir.

 

Peygamberimiz (s.a.s.) ahde vefa konusunda çok duyarlı davranmıştır. Nitekim Hudeybiye antlaşması imzalandıktan sonra, müslüman olup, kendisine sığınan, Ebu Cendel’i antlaşma gereği, Mekkelilere teslim etmiştir. Rasulullah’ın bu uygulaması, Ebu Cendel’i ve müslümanları üzmüştür. Ancak Efendimiz bir peygamberdi, sözünde durması gerekiyordu. Böyle davranması, daha sonra olumlu gelişmelere sebep olmuştur.

 

Muhterem Kardeşlerim!

 

Verilen sözü yerine getirmek, o söze bağlı kalmak, İslam’ın bir temel  öngörüsüdür. Müslümanlar olarak insanlara güzel örnek olabilmek için böylesine güzel ölçülere bağlı kalmalıyız. Sevgili Peygamberimiz her fırsatta toplumu ayakta tutan temel unsurları; “Devlet malının korunması, iffetli ve namuslu olunması, ölçüde ve tartıda dürüst davranılması, adaletin herkese aynı ölçüde uygulanması, söz verdiğinde, sözün gereğinin yerine getirilmesi” (3) olarak ifade etmiştir.

 

Fert ve toplum hayatının huzur ve güveni için Peygamber efendimizin bildirmiş olduğu bu prensiplere uygun hareket etmeliyiz. Aksi halde ferdi ve sosyal hayatta büyük sıkıntılarla karşılaşabiliriz.

Hutbemi, Peygamber Efendimizin bir hadisiyle bitiriyorum: “Bir toplum, sözünden dönüp hileye başvurursa, Allah onlara, düşmanlarını musallat eder. “ (4)

 

 

Hazırlayan :   Hayri ÇINAR

İl Vaizi

 

 

 

1- İsra, 17/34

2- Riyazü’s- Salihin 2/692

3- Kutubi Sitte C.16/ S.368.

4- Kutubi Sitte C.16/S.367

 

 

REDAKSİYON: İL HUTBE KOMİSYONU

Comments are closed.