AÇLIK VE İSRAF

gkn shn Şubat 21, 2013 Yorumlar Kapalı
AÇLIK VE İSRAF

         AÇLIK VE İSRAF

Muhterem Müslümanlar !

Yüce Allah, kainatı insanoğlu için en güzel şekilde yaratmış, insanın ihtiyaç duyacağı her şeyi dünya üzerinde yerli yerine koyarak onun hizmetine sunmuştur.

 

İnsanın sahip olduğu nimetleri gereksiz ve aşırı tüketmesi, dinimiz tarafından hoş karşılanmamış, yeme, içme ve harcama konusunda belirli kurallara riayet etmesi istenmiştir. Cenab-ı Hak, Kuran-ı Kerim’de: “Ey Ademoğulları! Her mescitte ziynetinizi takının (güzel ve temiz giyinin). Yiyin için fakat israf etmeyin. Çünkü O, israf edenleri sevmez.”1 buyurmaktadır. Her hususta orta yollu hareketi teşvik eden dinimiz, cimriliği ve israfı yasaklamıştır.

 

 

Aziz Mü’minler!

İslamiyet, israfın önüne geçmek için, onun sahasını çok geniş tutmuş ve nehir kenarında abdest alanın bile suyu israf etmesine müsaade etmemiştir. Zaman denilen ömür sermayesinin boşa akmaması için; faydasız ve manasız sözleri israf saymış, sahiplerinin sorumlu olacaklarını bildirmiş, her nimeti yerli yerince kullanmalarını ve Yüce Allah’a şükretmelerini istemiştir.

Cenab-ı Hak Kuran-ı Kerim’de: “Çünkü saçıp savuranlar, şeytanın kardeşleridir. Şeytan ise Rabbine karşı çok nankörlük etmiştir.”2 buyurmaktadır.

Başka bir ayet-i kerimede ise: “Şeytan sizi fakirlikle korkutur ve size, çirkinliği ve hayâsızlığı emreder. Allah ise, size kendi katından mağfiret ve bol nimet vadediyor. Şüphesiz Allah, lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir.”3buyrulmaktadır.

 

Değerli Mü’minler!

Birçok ülkede insanların açlık sınırında yaşaması, dünya genelinde günde yaklaşık 18 bin çocuğun açlıktan ölmesi ve tüm bu insanlık dışı olaylar yaşanırken, her gün milyonlarca ekmeğin çöpe atılması, tüm dünya ülkelerinin gözden geçirmeleri gereken bir husustur.

 

Ne var ki, insanların büyük bir bölümü elindeki imkanlarını sınır tanımaz bir şekilde harcamakta, ömürlerini israf içinde tüketmektedirler. Bu kişiler, büyük bir gaflet içinde olduklarını fark etmedikleri gibi, kendilerinin hiçbir zaman yoksul düşmeyeceklerinden de adeta emindirler.

 

Unutmayalım ki, bu nimetleri veren Rabbimiz, bir gün geri alabilir. Kuran- Kerim’de: “Peki, Allah rızkını keserse, kimdir size rızık verecek olan? Hayır, onlar azgınlık ve nefretle direnip durdular.”4 buyrularak, insanlar bu konuda uyarılmaktadır.

 

Aziz Cemaat!

Gıda israfını önlemek, yetersiz ve dengesiz beslenmenin önüne geçmek, ihtiyacı olanlara yardım etmek insanî ve İslamî bir görevdir.

 

Hutbemi, Peygamber Efendimiz (s.a.s.)’in bir hadis-i şerifinin meâliyle bitiriyorum: “Beş şey gelmeden önce beş şeyin kıymetini biliniz: Ölüm gelmeden önce hayatın; hastalıktan önce sağlığın; meşguliyet gelmeden boş vaktin; ihtiyarlıktan önce gençliğin; fakirlik gelmeden zenginliğin.”5

 

 

           

            Hazırlayan: Ahmet UYSAL

Ankara İl Müftü Yardımcısı

            Redaksiyon: İl Müftülüğü Hutbe Komisyonu

 

 

 

1. Araf, 7/31.

2.  İsra, 17/27

3. Bakara, 2/268

4. Mülk,67/21

5.Buhârî, Rikak, 3; Tirmizî, Zühd, 25

Comments are closed.