ABBAS MEHDİ ve ABDİL DEDE

gkn shn Şubat 3, 2013 Yorumlar Kapalı
ABBAS MEHDİ ve ABDİL DEDE

ABBAS MEHDİ ve ABDİL DEDE

ABBAS MEHDİ Erzurum’un Mehdî Abbas Mahallesine ismini veren bu mübârek zâtın Saltukoğulları devrinde yaşadığı tahmin edilmektedir. Türbenin yakınında Abbas Mehdî’nin yaptırdığı bir de mescid bulunmakta olup son yıllarda tamir görmüştür. Türbedeki dört kabirden yalnız birinin kitâbesi vardır. Bu mezarda Kağızmani medresesini yaptıran Hacı Mehmed’in torunu ve aynı zamanda medresenin ikinci vâkıfı Ahmed Ağa yatmaktadır. Vefâtı 1845 (H.1262)’dir. Medrese ise günümüze ulaşmamıştır.

 

ABDİL DEDE; Denizli’nin Acıpayam ilçesine bağlı Darıveren kasabasında medfundur. 1071′de Sultan Alparslan’ın Malazgirt Zaferinden sonra Anadolu’da İslâmiyeti yayan derviş gazilerdendir. Avşar ovasında Bizanslılarla yapılan savaşlarda gösterdiği kahramanlık ve kerâmetleri halk arasında söylene gelmektedir.

Comments are closed.